Aby odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule, należy odpowiedzieć sobie na pytanie co chcemy uzyskać: czy środki finansowe na utrzymanie siebie i dzieci czy też chcemy definitywnie rozstać się z naszym małżonkiem?

Celem sprawy o alimenty jest uzyskanie orzeczenia sądu, w którym zostanie zasądzona określona kwota pieniędzy płatnych miesięcznie na rzecz dzieci i/także małżonka. Celem zaś postępowania w sprawie o rozwód jest uzyskanie rozwiązania danego małżeństwa przez rozwód. W wyroku orzekającym rozwód sąd może również rozstrzygnąć wniosek o zasądzenie alimentów.

Należy pamiętać, iż jeżeli pomiędzy małżonkami toczy się sprawa o rozwód, to nie może odrębnie toczyć się sprawa o alimenty. W przypadku wniesienia pozwu o rozwód sprawa o alimenty ulega zawieszeniu z urzędu, a roszczenie alimentacyjne jest rozpoznawane w sprawie o rozwód.