Justyna Wasiak radca prawny

Kancelaria

radcy prawnego Justyny Wasiak

Zawsze

po Twojej stronie

Sukces

jest wynikiem właściwych decyzji

Zapraszam do nowej siedziby kancelarii w Siedlcach przy ul. Armii Krajowej 11 lok 104 (siedziba Tygodnika Siedleckiego)

Jestem absolwentką prawa i prawa kanonicznego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Odbyłam aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. W 2014 r. zdałam egzamin zawodowy i zostałam wpisana na listę radców prawnych.

Od 2007 r. zajmuję się obsługą prawną zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego i prawa cywilnego. Prowadziłam wiele spraw dotyczących odzyskiwania odszkodowań i zadośćuczynień dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w rolnictwie oraz w wypadkach w drodze do lub z pracy i wypadkach w pracy. Zajmowałam się obsługą instytucji finansowych udzielających pożyczek i kredytów konsumenckich.

W codziennej pracy stawiam na osobiste zaangażowanie i indywidualne podejście do klienta. Nie szukam rozwiązań uniwersalnych, ale takich, które będą korzystne dla konkretnego klienta w jego indywidualnej sprawie.

Justyna Wasiak radca prawny

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.

Znać prawa nie znaczy trzymać się słów ustaw, lecz ich treści i mocy działania.

Zakres Działalności

Windykacja

Windykacja jest jednym z głównych obszarów mojej działalności. Prowadzę postępowania mające na celu odzyskanie należności dla moich Klientów od ich dłużników. Świadczę usługi w zakresie windykacji przedsądowej, w której przekonuję dłużników do dobrowolnej zapłaty przed wszczęciem procesu. Zapewniam pełną obsługę przy prowadzeniu postępowania sądowego. Proponuję również możliwość prowadzenia sprawy w ramach elektronicznego postępowania upominawczego. Na etapie egzekucji komorniczej, aktywnie wspieram działalność komornika. Współpracuję z wieloma kancelariami komorniczymi, na terenie całego kraju.

Windykacja przedsądowa obejmuje w szczególności:
– wezwanie dłużnika do zapłaty
– negocjacje telefoniczne z dłużnikiem, w których określany jest sposób i termin spłaty należności
– przygotowywanie ugód przedsądowych i pomoc w ich zawarciu
– nadzór na dokonywaną spłatą przez dłużnika

Windykacja sądowa obejmuje w szczególności:
– sporządzenie i skierowanie do sądu pozwu
– reprezentację Klienta w postępowaniu sądowym
– stałe informowanie Klienta o przebiegu postępowania sądowego
– nadzór nad toczącym się postępowaniem sądowym, monitorowanie pracy sądu
– przygotowywanie pism procesowych w trakcie procesu aż do uzyskania prawomocnego wyroku przed sądami wszystkich instancji
– wystąpienie do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności oraz skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej

Odszkodowania

Zajmuję się sprawami związanymi z wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy oraz wypadkami w rolnictwie. Dla moich Klientów pomagam uzyskać zadośćuczynienie za doznane krzywdy, zwrot kosztów leczenia, pogrzebu, rentę i odszkodowanie. Prowadzę postępowanie likwidacyjne z towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz postępowanie sądowe. Posiadam szerokie doświadczenia zarówno w sprawach dotyczących szkód na osobie jak i szkód materialnych.

Prawo nieruchomości

Prowadzę sprawy o rozgraniczenie, stwierdzenie zasiedzenia, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności. Zajmuję się sprawami związanymi z uporządkowaniem kwestii dotyczących własności nieruchomości.

Prawo pracy

Doradzam zarówno pracodawcom, jak i pracownikom w sprawach dotyczących stosunków pracy. Pomagam w nawiązaniu, zmianie i rozwiązaniu umów o pracę. Przygotowuję i opiniuję umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy i inne wewnętrzne przepisy prawa pracy. Reprezentuję klientów w sporach w związku z roszczeniami z zakresu prawa pracy.

Ubezpieczenia społeczne

Udzielam porad i reprezentuję Klientów w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Reprezentuję Klientów zarówno na etapie postępowania przez ZUS i KRUS, jak i na etapie postępowania sądowego.

Prawo spółek i gospodarcze

Oferuję kompleksową obsługę prawną spółkom prawa handlowego. Posiadam doświadczenie w zakładaniu spółek – od wyboru optymalnej struktury pod konkretną działalność, poprzez sporządzenie umów, statutów spółek, aż do uzyskania postanowienia Sądu o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. Przygotowuję projekty zmian umów spółek, dokumentację związaną ze zgromadzeniami wspólników, uchwały zarządu.

Prawo rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego zapewniam kompleksową pomoc prawną osobom indywidualnym przy regulacji stosunków osobistych i majątkowych. Prowadzę sprawy o rozwód i separację, o unieważnienie małżeństwa. Pomagam również w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Reprezentuję Klientów w sprawach o alimenty, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Doradzam w sprawie uregulowania stosunków majątkowych między małżonkami.

Prawo spadkowe

Doradzam w zakresie rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci, przy sporządzaniu testamentów. Oferuję pomoc prawną i prowadzenie postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia spadku, w sprawach o zachowek oraz o podział spadku. Pomagam skompletować wszystkie dokumenty, w tym akty stanu cywilnego.

Zasady współpracy

Współpraca z moją Kancelarią może opierać się na umowie ramowej, określającej zasady stałej obsługi prawnej, bądź na umowie zlecenia, zawieranej na potrzeby prowadzenia konkretnej sprawy.

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z każdym klientem i uzależniona od charakteru danej sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz niezbędnego nakładu czasu pracy.

W swojej działalności kieruję się dbałością o zachowanie najwyższych standardów świadczenia pomocy prawnej oraz zasad wynikających z Ustawy o radcach prawnych i Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

REKOMENDUJĄ MNIE

Z Radcą Prawnym Justyną Wasiak współpracuję od 2014r.
Polecam każdemu, kto potrzebuje profesjonalnego oraz zindywidualizowanego podejścia do problemu.

Kasia Tuzimek

Niniejszym rekomendujemy usługi Kancelarii Radcy Prawnego Justyny Wasiak z/s w Siedlcach. Pani Mecenas Justyna Wasiak jest osobą rzetelną i przede wszystkim skuteczną w realizacji powierzonych jej zadań. Bogate doświadczenie, znakomita wiedza ekspercka, umiejętność prawidłowej oceny sytuacji biznesowej to atuty przemawiające za współpracą z Kancelarią. Mając powyższe na uwadze, z przyjemnością polecamy korzystanie z usług Kancelarii Radcy Prawnego Justyny Wasiak.

Zenon Dołęga

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLEKS

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych od kilku lat współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego Justyną Wasiak. Do tej pory Rolnicze OPZZ korzystało z usług w zakresie konsultacji i opinii prawnych, sporządzania dokumentów, czy też doradztwa prawniczego. Wykonywane usługi charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym oraz szybkością realizacji. Bogata wiedza, skuteczność działania, sumienność Kancelarii oraz zrozumienie otoczenia rolniczego zapewniły nam kompleksową i profesjonalną obsługę prawną, co czyni ją liderem na lokalnym rynku usług prawniczych. Dziękując za dotychczasową współpracę, udzielamy rekomendacji Kancelarii Radcy Prawnego Justynie Wasiak.

Sławomir Izdebski

Przewodniczący OPZZRiOR

W imieniu ARKADIA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 08-450 Łaskarzew, niniejszym polecam Kancelarię Radcy Prawnego Justynę Wasiak z siedzibą w 08-110 Siedlce, ul. Bpa Ig. Świrskiego 11 lok 7, jako godnego zaufania partnera biznesowego. Skuteczność w działaniu, bogata wiedza, sumienność, rzetelność, terminowość oraz znakomite zrozumienie otoczenia biznesowego Kancelarii Pani Justyny Wasiak zapewniły naszej Spółce niewątpliwie kompleksową i profesjonalną obsługę prawną. Elastyczne podejście Pani Justyny Wasiak do prowadzących spraw czynią jej Kancelarię, jako lidera na lokalnym rynku usług prawniczych. Dziękując za dotychczasową współpracę udzielam rekomendacji Kancelarii Radcy Prawnego Pani Justynie Wasiak.

Łukasz Michał Kasprzak

prezes Zarządu

BLOG informacje

Co pierwsze: alimenty czy rozwód?

Co pierwsze: alimenty czy rozwód?

Aby odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule, należy odpowiedzieć sobie na pytanie co chcemy uzyskać: czy środki finansowe na utrzymanie siebie i dzieci czy też chcemy definitywnie rozstać się z naszym małżonkiem? Celem sprawy o alimenty jest uzyskanie orzeczenia...

czytaj dalej
Odpowiedzialność majątkiem za zobowiązania spółki

Odpowiedzialność majątkiem za zobowiązania spółki

Czy członek zarządu, aby nie odpowiadać własnym majątkiem za zobowiązania spółki z o.o., musi podjąć konkretne działania, np. złożyć we właściwym czasie wniosek o ogłoszenie jej upadłości lub wystąpić o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego? W spółce z...

czytaj dalej

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną

Kancelaria Radcy Prawnego

Justyny Wasiak

 ul. Armii Krajowej 11 lok 104
(budynek Tygodnika Siedleckiego)

08-110 Siedlce

NIP 821-220-01-10

E-mail

biuro@JustynaWasiak.pl