Justyna Wasiak

Jestem absolwentką prawa i prawa kanonicznego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Odbyłam aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. W 2014 r. zdałam egzamin zawodowy i zostałam wpisana na listę radców prawnych.

Od 2007 r. zajmuję się obsługą prawną zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego i prawa cywilnego. Prowadziłam wiele spraw dotyczących odzyskiwania odszkodowań i zadośćuczynień dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w rolnictwie oraz w wypadkach w drodze do lub z pracy i wypadkach w pracy. Zajmowałam się obsługą instytucji finansowych udzielających pożyczek i kredytów konsumenckich.

W codziennej pracy stawiam na osobiste zaangażowanie i indywidualne podejście do klienta. Nie szukam rozwiązań uniwersalnych, ale takich, które będą korzystne dla konkretnego klienta w jego indywidualnej sprawie.

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.

Znać prawa nie znaczy trzymać się słów ustaw, lecz ich treści i mocy działania.

Zakres Działalności

Windykacja jest jednym z głównych obszarów mojej działalności. Prowadzę postępowania mające na celu odzyskanie należności dla moich Klientów od ich dłużników. Świadczę usługi w zakresie windykacji przedsądowej, w której przekonuję dłużników do dobrowolnej zapłaty przed wszczęciem procesu. Zapewniam pełną obsługę przy prowadzeniu postępowania sądowego. Proponuję również możliwość prowadzenia sprawy w ramach elektronicznego postępowania upominawczego. Na etapie egzekucji komorniczej, aktywnie wspieram działalność komornika. Współpracuję z wieloma kancelariami komorniczymi, na terenie całego kraju.

Windykacja przedsądowa obejmuje w szczególności:
- wezwanie dłużnika do zapłaty
- negocjacje telefoniczne z dłużnikiem, w których określany jest sposób i termin spłaty należności
- przygotowywanie ugód przedsądowych i pomoc w ich zawarciu
- nadzór na dokonywaną spłatą przez dłużnika

Windykacja sądowa obejmuje w szczególności:
- sporządzenie i skierowanie do sądu pozwu
- reprezentację Klienta w postępowaniu sądowym
- stałe informowanie Klienta o przebiegu postępowania sądowego
- nadzór nad toczącym się postępowaniem sądowym, monitorowanie pracy sądu
- przygotowywanie pism procesowych w trakcie procesu aż do uzyskania prawomocnego wyroku przed sądami wszystkich instancji
- wystąpienie do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności oraz skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej

Zajmuję się sprawami związanymi z wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy oraz wypadkami w rolnictwie. Dla moich Klientów pomagam uzyskać zadośćuczynienie za doznane krzywdy, zwrot kosztów leczenia, pogrzebu, rentę i odszkodowanie. Prowadzę postępowanie likwidacyjne z towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz postępowanie sądowe. Posiadam szerokie doświadczenia zarówno w sprawach dotyczących szkód na osobie jak i szkód materialnych.

Prowadzę sprawy o rozgraniczenie, stwierdzenie zasiedzenia, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności. Zajmuję się sprawami związanymi z uporządkowaniem kwestii dotyczących własności nieruchomości.
 

Doradzam zarówno pracodawcom, jak i pracownikom w sprawach dotyczących stosunków pracy. Pomagam w nawiązaniu, zmianie i rozwiązaniu umów o pracę. Przygotowuję i opiniuję umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy i inne wewnętrzne przepisy prawa pracy. Reprezentuję klientów w sporach w związku z roszczeniami z zakresu prawa pracy.


Udzielam porad i reprezentuję Klientów w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Reprezentuję Klientów zarówno na etapie postępowania przez ZUS i KRUS, jak i na etapie postępowania sądowego.Oferuję kompleksową obsługę prawną spółkom prawa handlowego. Posiadam doświadczenie w zakładaniu spółek - od wyboru optymalnej struktury pod konkretną działalność, poprzez sporządzenie umów, statutów spółek, aż do uzyskania postanowienia Sądu o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. Przygotowuję projekty zmian umów spółek, dokumentację związaną ze zgromadzeniami wspólników, uchwały zarządu.

W zakresie prawa rodzinnego zapewniam kompleksową pomoc prawną osobom indywidualnym przy regulacji stosunków osobistych i majątkowych. Prowadzę sprawy o rozwód i separację, o unieważnienie małżeństwa. Pomagam również w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Reprezentuję Klientów w sprawach o alimenty, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Doradzam w sprawie uregulowania stosunków majątkowych między małżonkami.

Doradzam w zakresie rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci, przy sporządzaniu testamentów. Oferuję pomoc prawną i prowadzenie postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia spadku, w sprawach o zachowek oraz o podział spadku. Pomagam skompletować wszystkie dokumenty, w tym akty stanu cywilnego.


 

Zasady współpracy

Współpraca z moją Kancelarią może opierać się na umowie ramowej, określającej zasady stałej obsługi prawnej, bądź na umowie zlecenia, zawieranej na potrzeby prowadzenia konkretnej sprawy.
Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z każdym klientem i uzależniona od charakteru danej sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz niezbędnego nakładu czasu pracy.
W swojej działalności kieruję się dbałością o zachowanie najwyższych standardów świadczenia pomocy prawnej oraz zasad wynikających z Ustawy o radcach prawnych i Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Rekomendują mnie

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Wasiak

Bpa Ig Świrskiego 11 lok 7
08-110 Siedlce
NIP 821-220-01-10

Lub napisz wiadomość